Kurs podstawowy turystyki wysokogórskiej 22-24 lutego 2019 (fot. Szymon Wawrzuta)