Kursy turystyki wysokogórskiej 22-24 marca 2019 (fot. A. Dzik, G. Michałek, Sz. Wawrzuta)